za 27/08 nacht van de vleermuis!  
Home
Oud nieuws  

2016

VACATURE MEDEWERKER (m/v) WERKGROEP AMFIBIEEN

Natuurpunt Haacht is op zoek naar vrijwilligers om mee te werken in de amfibieënwerkgroep.

Doordat we in de toekomst:
- meer “paddenoverzet acties” voorzien,
- We een vermeerdering hebben vastgesteld van de amfibieën populatie in Haacht,
- er in de toekomst (aanleg van) bijkomende habitats voor amfibieën voorzien zijn,
- de kamsalamander populatie de laatste jaren explosief vermeerderd is in Haacht (in 2015 ook waargenomen op andere plaatsen dan de ATG)

zijn we op zoek naar helpende handen om de onderzoeken en acties in goede banen te leiden.

Job inhoud:
- (mede)coördinatie van “paddenoverzet” acties.
- (hulp bij) onderzoek en monitoring van amfibieën in de Haachtse poelen en waterlopen.

Job omschrijving:
1. Als (mede)coördinator van de “Paddenoverzet” ben je (op de afgesproken dagen) verantwoordelijk voor het goede verloop hiervan.
 je zorgt mede voor het algemeen verloop.
 plaatsen van de nodige verkeerssignalisatie.
 Inventarisatie van de resultaten.
2. Als (mede)onderzoeker van de plaatselijke amfibieën populatie help je bij plaatsen en/of leegmaken (+ inventarisatie) van amfibiefuiken, onderzoek naar larven (met schepnet), ….

Vereisten:
 Een hart voor de natuur.
 van februari (na de vorstperiode) tot ½ juli enkele uren per week beschikbaar zijn (af te spreken en volgens je eigen mogelijkheid))
 Geen specifieke kennis noodzakelijk. (je leert al doende)
 Bezit van een (eenvoudig) fototoestel is een pluspunt….
 Leeftijd, ras, religie, … onbelangrijk. Vergoeding:
 eeuwige erkenning voor de geleverde prestaties.
 Werken in een vriendschappelijke omgeving.
 Mogelijkheid “je” Prins of Prinses te ontmoeten (en te zoenen) …..
 Vergoeding van gemaakte onkosten (uitgezonderd verplaatsingen)

Heb je interesse in bovenstaande vacature, wil je meer info, heb je suggesties,…. Neem gerust contact op met: Richard Soille, coördinator amfibieënwerkgroep, mail: Richard@soille.be, tel: 016 436 257 - 0486 369 052

Gemeente Haacht betonneert fietspad in natuurgebied zonder vergunning

beton

Eind juni is de gemeente Haacht gestart met de aanleg van het nieuwe fietspad in het natuurgebied Schorisgat. Tegen de vergunning en tegen gemaakte afspraken op de gemeenteraad in, gebeurde de aanleg in beton en niet in puzzolaan, een waterdoorlatend materiaal zonder negatieve effecten op de natuur. Natuurpunt heeft een klacht ingediend.

Al in september 2013 tekende Natuurpunt bezwaar aan tegen de plannen van de gemeente om het recreatief fietspad in Schorisgat over de volledige lengte te verbreden tot 2,5 meter en het te verharden met beton en te verhogen met 50 tot 60 centimeter. “Zo’n radicale ingreep is totaal onnodig voor een recreatief fietspad”, oordeelde Natuurpunt. Bovendien loopt het pad door het VEN-gebied, (Vlaams Ecologisch Netwerk) een geheel van de meest waardevolle natuur in Vlaanderen waar de natuur extra bescherming geniet.

Een betonnen fietspad dat tot 50-60 cm boven het maaiveld uitsteekt, vormt voor minder mobiele dieren als insecten en amfibieën een onneembare hindernis. Bovendien is het wijzigen van het reliëf van de bodem en het wijzigen/vernietigen van de vegetatie in gebieden van het VEN bij wet verboden. Op 30 augustus 2013 verkreeg de gemeente een ongunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) voor de aanleg van een betonnen pad. Het ANB ging niet akkoord met de drastische aanpak die werd voorgesteld en pleitte voor een halfverharding.

Tegemoetkomend aan de bezwaren van Natuurpunt en het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos werd op de gemeenteraad van oktober 2013 afgesproken om het volledige fietspad in het waterdoorlatende materiaal hyperpuzzolaan aan te leggen (als voorbeeld werd het fiets- en wandelpad langs de Antitankgracht ter hoogte van de bunker langs de Dijle/Keerbergsesteenweg aangegeven). Deze beslissing is ook zo opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning. De verbazing was dan ook groot toen bleek dat er plots tegen alle afspraken en tegen de afgeleverde vergunning in toch een opgehoogd lint beton door het natuurgebied getrokken werd. Ironisch genoeg ondertekende de gemeente samen met Natuurpunt het biodiversiteitscharter. In actiepunt 4 van dat charter staat letterlijk: “De gemeente beschermt en onderhoudt de trage wegen op een dusdanige wijze dat de natuurwaarde er toeneemt. De trage wegen worden niet, of zo weinig mogelijk, verhard. Als er toch verharding nodig is, dan zal de breedte van de verharding beperkt worden. De materiaalkeuze voor de verharding is van die aard dat impact op de natuur minimaal is.” Nog maar enkele jaren geleden vergat de gemeente ook reeds deze afspraak bij het asfalteren van het laatste kasseiweggetje van Haacht.

Natuurpunt is zeker voorstander om te kunnen fietsen door het groen. Maar dat kan net zo goed op een milieuvriendelijke manier. Dat bewijst onder andere het fietspad dat Wespelaar met Wakkerzeel verbindt. Natuurpunt dient klacht in bij de bevoegde instanties en vraagt dat het fietspad alsnog uitgevoerd kan worden in hyperpuzzolaan, zoals afgesproken.

 
Wie zijn wij?
Natuurgebieden
Activiteitenkalender
Werkgroepen
't Broekventje blogt
Cursus
PS project
Natuurstudie
Rapporten  
Foto's Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Contact
Lid worden
Nieuwsbrief
Wandelen
Downloads
Links
Walk for Nature
Boomgaardprojekt
Stop de Oven

Natuurpunt is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor natuurbehoud in Vlaanderen. Gesteund door 88.000 leden zetten meer dan 6.000 vrijwilligers zich dagelijks in om bedreigde planten, dieren, biotopen en landschappen te beschermen. Daartoe kopen en beheren we honderden natuurgebieden, brengen we de gezondheid van de natuur in kaart, laten we mensen de schoonheid en kennis over de natuur ontdekken en gaan we in dialoog met beleidsmakers. In onze natuurgebieden verwelkomen we jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers op zoek naar rust, schoonheid en inspiratie.

Maak je hier lid.

 
 
Recentste update

26.07.2016
 
 
 
 
 
 
 
   
  Deze foto van de ATG werd ons bezorgd door Neeltje Buellens.
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Idee en ontwerp
Johan De Meirsman